Enneaegne seemnepurse

Seksuaalprobleemid on sagedased ning suuremal osal inimestest on aeg-ajalt mõni seksiga seotud mure. Enneaegset seemnepurset (ESP) tuleb ette ligikaudu ühel kolmandikul meestest, kuid ligikaudu vaid ühte kümnest häirib see sedavõrd, et ta pöördub nõuannete või ravi saamiseks spetsialisti poole.

Mis on enneaegne seemnepurse?

Enneaegse seemnepurske ehk enneaegse ejakulatsiooni ja selle ravivõimaluste kohta on käibel hulgaliselt väärarusaamu. See ei ole vaid noorte, seksis alles kogenematute meeste mure, vaid võib tekkida ka vanematel meestel, kellel pole varem mingeid probleeme olnud – eelkõige neil, kellel on kaasuvad erektsioonihäired. Mures mehele teeb abiotsimise veelgi raskemaks asjaolu, et probleem on sageli nalja ja pilkamise objekt. Kui mehel muid seksuaalprobleeme ei ole, siis on seda häiret ilmselt kõige parem kirjeldada kui mehe võimetust lükata orgasmi ja seemnepurset piisaval määral edasi, et mõlemad partnerid saaksid rahuldustpakkuva seksuaalelamuse.

Kuigi ESP on küllaltki hästi tuntud seksuaalprobleem, ei ole kuni viimase ajani seda teaduslikult kuigi palju uuritud, puudus isegi üldkasutatav teaduspõhine definitsioon.

Televisioonis ja filmides kujutatavast seksist pole erilist kasu: seal näidatakse ilusaid, aga kurnatud paare – enesekindla olekuga meest ja järjestikusi orgasme saavat naist, kes seksivad viisteist minutit jutti. Tavaliselt elus nii ei ole. Suurem osa paaridest on üpris üllatunud, saades teada, et suguühte kestus tuppe sisenemisest (penetratsioonist) orgasmini on keskmiselt umbes viis minutit. Tõepoolest, aja jooksul võib see ühes ja samas seksuaalsuhtes märkimisväärselt muutuda: mõnikord võib orgasm tekkida mõne sekundiga, mõnikord viie või rohkema minutiga ja mõnikord võib selleks minna palju kauem aega.

Enneaegse seemnepurske definitsioon

Enneaegne seemnepurse on termin, mida kasutatakse meeste puhul, kirjeldamaks olukorda, kus:

  • aeg tuppe sisenemisest (penetratsioonist) kuni seemnepurskeni (ejakulatsioonini) on liiga lühike;
  • seemnepurse ei allu mehe tahtele ja
  • mees on sellisest kogemusest häiritud ning stressis.

Kuigi ESP on küllaltki hästi tuntud seksuaalprobleem, ei ole kuni viimase ajani seda teaduslikult kuigi palju uuritud, puudus isegi üldkasutatav teaduspõhine definitsioon. See infoleht käsitleb enneaegset seemnepurset seoses vaginaalse suguühtega (tupeseksiga), kuid teada on, et ESP-taolisi sümptomeid on ka homoseksuaalsetel meestel. Neist siin juttu ei tule, sest nende meeste kogemusi on seni väga vähe uuritud. Siiski võib enamus siinkirjutatust kehtida ka homoseksuaalsete meeste kohta.

ESP jaguneb kahte alatüüpi: eluaegne, mille korral on ESP sümptomid olemas juba mehe esimesest suguühtest alates, ja omandatud, mille korral ESP sümptomid kujunevad välja mingi aja jooksul pärast varasemaid rahuldavaid suguühteid. Rahvusvaheliste uuringute kohaselt kulus tuppe sisenemisest seemnepurskeni kõige sagedamini umbes 5,4 minutit. See aeg võib riigiti erineda, kuid praeguste uuringute järgi võib öelda, et erinevused pole tõenäoliselt eriti suured. Vaatamata rohketele spekulatsioonidele on enneaegse seemnepurske põhjused teadmata. On tõendeid, et mõne mehe puhul võib tegemist olla geneetiliste teguritega, kuid enamikul meestel ei ole seni bioloogilisi põhjusi leitud.

Eluaegne ESP

Eluaegse ESP definitsioon rahvusvahelise seksuaalmeditsiini seltsi (ISSM) järgi: meeste seksuaalhäire, millele on iseloomulikud (a) seemnepurse, mis tekib alati või peaaegu alati enne tuppe sisenemist või umbes ühe minuti jooksul peale tuppe sisenemist, ja (b) võimetus seemnepurset tagasi hoida iga või peaaegu iga vaginaalse suguühte ajal, ning (c) negatiivne mõju isiklikul tasandil, näiteks stress, häiritus, psüühiline pinge ja/või seksuaalse läheduse vältimine.

Omandatud ESP

Omandatud ESP definitsioon: seemnepurskeni kuluva aja (latentsi- ehk vastupidavusaja) kliiniliselt oluline vähenemine, sageli kuni kolme minutini või alla selle (omandatud enneaegne seemnepurse), ja negatiivne mõju isiklikul tasandil, nt stress, häiritus, psüühiline pinge ja/või seksuaalse läheduse vältimine.

Seemnepurse enne tuppe sisenemist

Seemnepurse ante portas (lad „värava ees“) tähendab seemnepurset, mis toimub enne tuppe sisenemist. Seda peetakse ESP kõige raskemaks vormiks.

Muud ESP-ga sarnanevad seksuaalprobleemid

Vahel peetakse ekslikult enneaegseks seemnepurskeks veel kahte nähtust, nn olukorrapõhist ESP-d ja subjektiivset ESP-d, kuid need ei kuulu seksuaalhäirete hulka.

Olukorrapõhisele ESP-le on iseloomulikud ebakorrapäraselt esinevad, mitte pidevad varased seemnepursked, millega kaasneb mõningane subjektiivne tunne, et kontroll seemnepurske üle on vähenenud. Seda alatüüpi peetakse normaalse seksuaalfunktsiooni variandiks.

Subjektiivsele ESP-le on iseloomulik ülemäärane mure kujuteldava varase seemnepurske või seemnepurske tagasihoidmise võime puudumise pärast, kuigi tegelikult kulub tuppe sisenemisest seemnepurskeni viis minutit või rohkem.

Pöördu arsti vastuvõtule

OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti, Paldiski mnt. 27/29 10612 Tallinn Eesti, www.berlin-chemie.ee.

EE-MAN-01-2023-V1-web, koostatud 03.2023.