Kellel võib ESP tekkida?

Puudub usaldusväärne teave, kui suurel osal meestel üldises elanikkonnas esineb enneaegset seemnepurset (ESP). Mehe suhtumist ESP-sse võivad mõjutada tema suhe ja sotsiaal-kultuurilised asjaolud.

ESP-d kirjeldatakse sageli kui üht levinumat meeste seksuaalprobleemi, mis puudutab 3…30% mehi. Kui välja arvata mehed, kellel toimub seemnepurse umbes üks minut pärast tuppe sisenemist, on ESP-ga meeste osakaal tõenäoliselt alla 3%. Meestele, kellel toimub seemnepurse üks kuni viis minutit pärast tuppe sisenemist, võib ESP avaldada iseloomulikku negatiivset psühholoogilist mõju.

Meestel peab olema võimalus lasta osavõtlikul ja lugupidaval meditsiinispetsialistil oma probleemi asjatundlikult hinnata ning vajaduse korral otsustada ravi üle.

Pöördu arsti vastuvõtule

OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti, Paldiski mnt. 27/29 10612 Tallinn Eesti, www.berlin-chemie.ee.

EE-MAN-01-2023-V1-web, koostatud 03.2023.