Vastutusest loobumine

Meie internetilehe eesmärk on tagada teave meie ettevõtte, toodete ja muude teenuste kohta. Nimetatud lehekülg on koostatud hoolikalt ja seda ajakohastatakse pidevalt. Hoolimata sellest, et meie eesmärk on lehekülgede sisu täpsus, terviklikkus ja värskus, ei ole meil kahjuks võimalik võtta endale selle eest vastutust ei otseselt ega kaudselt. Käesolevad leheküljed annavad vaid üldist teavet ega asenda mingil moel meditsiinilist, ärilist või muud nõuannet. Seetõttu on välistatud kahjunõude esitamine või kahju korvamine, mis tekkis otseselt või kaudselt nimetatud internetilehekülgedel esitatud teabe kasutamise tõttu.

Kui meie internetilehekülgedel peaks leiduma teavet kolmandatelt pooltelt või viidet nendele, ei tohiks nimetatud teavet käsitleda kui meie soovitust. Me ei kontrolli nimetatud teabe täpsust, ajakohasust ega muud seadusele vastavust, seega ei saa me arusaadavalt võtta endi kanda mis tahes vastutust.

Nimetatud programm, selle sisu, andmed, kujutised jne on kaitstud autoriõiguse või muu tööstusliku omandi õigusega. Lisaks soovime viidata asjaolule, et kõik meie tootenimed ja muud vastavalt märgistatud nimetused on kaitstud kaubamärgi seadusega. Nende igasugune kasutamine, sealhulgas reprodutseerimine, levitamine ja töötlemine on lubatud ainult seadusega määratletud piirides ja ainult volitatud isiku nõusolekul.

Me jätame endale otsese õiguse oma internetilehekülgede sisu muuta mis tahes ajal.

© BERLIN-CHEMIE AG

Pöördu arsti vastuvõtule

OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti, Paldiski mnt. 27/29 10612 Tallinn Eesti, www.berlin-chemie.ee.

EE-MAN-01-2023-V1-web, koostatud 03.2023.